Home   Nieuws   1 maand premie terug bij het afsluiten van een autoverzekering

1 maand premie terug bij het afsluiten van een autoverzekering

 

1 maand premie retour bij een Autoverzekering via doehetzelfverzekeren.nl

Bent u op zoek naar een nieuwe autoverzekering? Dan hebben wij voor u een interessante actie! 

  • Indien u vóór 15 juni 2013 via ons een autoverzekering afsluit, krijgt u de premie van de eerste maand teruggestort op uw bankrekening! De actie geldt voor nieuwe personen-autoverzekeringen.

Actievoorwaarden

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke actie van Doehetzelfverzekeren: ‘Sluit nu een nieuwe autoverzekering en krijg 1 maand premie terug’. (hierna: ‘de actie’).

2. De actie is een initiatief van Doehetzelfverzekeren.nl

 ter promotie van de autoverzekering.

3. De actieperiode loopt van 14 mei t/m 14 juni 2013 (hierna: ‘de actieperiode’). Het betreft een tijdelijke actie.

4. De verzekering dient op het moment waarop Doehetzelfverzekeren.nl de premie terugbetaalt aan de deelnemer, nog te lopen. Is de verzekering voor die tijd beëindigd dan kan geen aanspraak gemaakt worden op de premieterugbetaling.

5. Doehetzelfverzekeren.nl kan te allen tijde deze actievoorwaarden tussentijds wijzigen en behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment te beëindigen of te verlengen. In dat geval wordt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat, op de website geplaatst.

6. De verzekeringnemer (hierna: ‘de deelnemer’) die tijdens de actieperiode een nieuwe autoverzekering via Doehetzelfverzekeren.nl afsluit, ontvangt een bedrag ter grootte van 1 maand premie terug. Dit bedrag zal 26 weken na de ingangsdatum worden overgemaakt.

7. Als de deelnemer onverhoopt het bedrag niet binnen 27 weken na ingangsdatum van de autoverzekering heeft ontvangen, kan hij/zij contact hierover opnemen met de klantenservice van Doehetzelfverzekeren.nl

8. De grootte van het te ontvangen bedrag is gelijk aan 1 maand premie van de hoofd- en eventuele bijdekkingen die voor de autoverzekering gelden, inclusief eventuele provisie, kortingen en assurantiebelasting.

9. De maandpremie wordt in één keer op de aangegeven, bankrekeningnummer teruggestort.

10. Bij dekkingswijzigingen op de autoverzekering na de ingangsdatum zal de grootte van het te ontvangen bedrag, de maandpremie bij ingangsdatum van de polis bedragen.

11. Bij achterstallige premiebetaling kan door de deelnemer

geen aanspraak gemaakt worden op de premieterugbetaling en komt het recht hierop te vervallen.

 

Deelname

1. Deelname aan de actie staat open voor personen die een nieuwe autoverzekering via Doehetzelfverzekeren.nl sluiten. Onder een afgesloten verzekering wordt verstaan:

• een nieuwe particuliere Autoverzekering die in de actieperiode is afgesloten,

• met een ingangsdatum van uiterlijk 90 dagen na afloop van de actieperiode en

• die is geaccepteerd door betreffende maatschappij.

 

2. Doethetzelfverzekeren.nl behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een autoverzekering niet of onder bepaalde voorwaarden te accepteren.

3. Het afsluiten van uitsluitend een aanvullende verzekering/dekking op een bestaande autoverzekering is uitgesloten van deze actie.

4. (Kenteken)wijzigingen op een bestaande autoverzekering via Doehetzelfverzekeren.nl, waardoor een nieuwe autoverzekering wordt gesloten, zijn uitgesloten van deze actie.

5. Per polishouder wordt maximaal één keer het bedrag ter grootte van 1 maand premie als actieaanbod teruggestort.

6. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, anders dan de kosten verbonden aan de verzekering en eventuele bijdekkingen.

7. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

8. Deelname is voorbehouden aan personen van 17 jaar en ouder met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.

9. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan de actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.

 

Privacy

1. Doehetzelfverzekeren.nl verstrekt ten behoeve van deze actie geen gegevens van haar klanten aan derden.

 

Slotbepalingen

1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

2. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen aan Doehetzelfverzekeren.nl