Home   Advisering

Advisering

Execution only
Indien u via deze website een verzekering afsluit is er geen sprake van advies. U maakt zelf de keuze voor het product zonder dat er op welke wijze dan ook sprake is van advies. Dit noemen we execution only. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u ons op geen enkele manier verantwoordelijk kunt houden voor de door u gemaakte keuze(s).