Home   Organisatie   Kwaliteit

Kwaliteit

Vergunning Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor staat onder toezicht van de AFM en beschikt over de wettelijke vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten.

Kwaliteitswaarborgen
Wij investeren continu in kennis en kwaliteit van onze organisatie. Ons kantoor is aangesloten bij verschillende keurmerk- en kwaliteitsorganisaties die hoge eisen stellen aan onze dienstverlening.